MaxPA – Tidrapportering

Genom att låta de anställda själva rapportera sin arbetade tid samt avvikelser underlättas det administrativa arbetet inom verksamheten i alla led, vilket innebär att löneadministratören/företagsledaren får mer tid till annat.

Själva tidrapporteringen anpassas beroende på hur er verksamhet ser ut och är uppbyggd. De anställda kan tidrapportera samt rapportera utlägg och milersättning med hjälp av mobiltelefon, surfplatta eller dator.

– För det lilla företaget där majoriteten av de anställda är timavlönade räcker det oftast att rapportera tid samt avvikelser i en enkel tidrapport. Detta kan göras på daglig basis eller veckovis.

– För exempelvis tjänste- eller konsultföretag som arbetar på uppdrag ute hos kund eller i projekt kan vi erbjuda projektrapportering. Det innebär att de anställda kan tidrapportera och tidsstämpla mot just det projektet/uppdraget de arbetar på, de kan även anteckna vad de utfört eller materialåtgång. Vid behov kan detta sedan kopplas ihop med vår fakturamodul så att förutom löneunderlag skapas – skapas även ett fakturaunderlag, fiffigt va! För att underlätta ytterligare kan ni även skapa ett artikelregister åt för era produkter direkt i systemet. Självklart kan ni även importera ett artikelregister från ett annat system.

Scroll to Top