MaxPA – komplett lön & HR-system

MaxPA är ett 100% webbaserat, komplett, lön & HR-system med användarvänlighet och flexibilitet i fokus.Tack vare att vi genomgående använder oss av samma teknik samt arbetar mycket med smarta integrationer kan vi lättare leverera skräddarsydda lösningar anpassade efter kundernas behov.

MaxPA är uppbyggt i olika moduler bestående av lön, tidrapportering, HR samt ekonomi och fakturering.

Scroll to Top