Mässpriser på våra handböcker för dig som jobbar med ekonomi

Hos oss hittar du handböcker som hjälper dig med allt från löpande bokföring till bokslut och deklaration. Även på löne- och personalområdet hittar du praktiska handböcker som visar hur du gör olika beräkningar, vilka lagar och regler du behöver ta hänsyn till, osv..

Scroll to Top