Löneadministration och HR

Löneadministration och HR

Rätt lön – en viktig funktion!

Att lönen blir rätt är viktigt. Det vet alla som har anställd personal. Om ditt företag behöver hjälp med löneadministration finns vi vid företagets sida. Våra erfarna lönekonsulter i lönegruppen hjälper till med att säkerställa att företaget betalar rätt lön och ersättning med rätt skatteavdrag till medarbetarna utefter de anställningsavtal och kollektivavtal som vid var tid gäller. Lönerapportering och lönespecifikationer sker självklart i enlighet med GDPR!
Arbetsgivardeklarationerna upprättas och lämnas månadsvis av oss
Våra konsulter kan hjälpa till att utveckla företagets HR-processer för bästa effektivitet och ändamålsenlighet. Vi kan även ge råd kring personalhandböcker, vad de skall innehålla och utformas så att personalen vet vad som gäller.

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top