Hogia Analys

Effektiva lösningar för företag och redovisningsbyråer inom analys, avstämning och granskning

Vår analyslösning består av fyra delar; analys, simulering, budget och budgetuppföljning och är ett kraftfullt verktyg för simulering, budgetering och resultatuppföljning.
• Analysera enkelt din verksamhet med hjälp av färdiga rapportmallar
• Simulera fram tänkbara scenarion utifrån historiska trender eller egna antaganden
• Gör realistiska budgetar och följ upp mot verkligt utfall
• Ta fram snygga och lättbegripliga beslutsunderlag till ledningsgruppen, styrelsen, revisorn eller banken.
Driver du en byrå skapar du mervärde för dina kunder genom tydliga underlag som kan vara avgörande för företagets framtid. Du kan också hjälpa kunden med både budgetering och resultatuppföljning.

Scroll to Top