Fortnox export till Excel

Fortnox export till Excel

Har du behov av att kunna exportera data från Fortnox till Excel? Med vår smidiga app kopplar du enkelt ihop Excel och Fortnox.

Import kan göras till vilken Excelfil som helst och du kan skapa egna rapporter baserat på data från Fortnox. Ladda antingen ned hela huvudboken eller gör ett urval för att få en mindre mängd transaktioner. Du kan själv välja vad du vill se genom att sätta filter på period, konto, kostnadsställe och projekt. Det är också möjligt att läsa in data för flera räkenskapsår och appen kan hantera flera olika bolag i Fortnox.

Scroll to Top