Enkel tidsregistrering för redovisare

Enkel tidsregistrering för redovisare

Tidstyrning och -registrering är byggstenarna för ett fungerande företag. Registrera arbetstid på ett sätt som passar ditt företag bäst och överför informationen till fakturor med ett knapptryck. Koho PSA:s tidregistrering kan även användas via mobiltelefon. Arbetstiden och fakturadetaljerna uppdateras i realtid.

Scroll to Top