Crona Tid

Ett bra tidsystem ska lösa tre uppgifter, fånga, beräkna och presentera personalens olika tider. Crona Tid är ett komplett tidsystem som är anpassat och framtaget för dagens teknik och villkor på arbetsmarknaden. Crona Tid ger en modern tidsredovisning för både små och stora företag. Uppgifterna hanteras automatiskt och tar bort tidsödande handgrepp och ger verksamheten verktyg för att effektivt hantera redovisningen av tid och korrekt löneutbetalning.

Scroll to Top