Crona Portal

Med Crona Portal får dina anställda ett webbaserat verktyg att registrera sina arbetstider, resor, utlägg, milersättningar, ledighetsansökan m.m. De anställda kommer också åt alla sina lönebesked och kan se sina aktuella saldon, som total bruttolön, inbetald skatt, semesterdagar, etc. Det finns också en vy vi kallar närvarostatus som visar ifall dina arbetskamrater är på plats och som även fungerar som adressbok.

Scroll to Top