Bättre redovisningsverksamhet med bra rapporter

Bättre redovisningsverksamhet med bra rapporter

Följ företagets nyckeltal. Du kan se de viktigaste nyckeltalen för ditt företag i ett överskådligt format, till exempel som grafer, listor eller matriser. Du hittar all väsentlig information som grafer i färdiga rapportvyer. Du kan även begränsa vyn utifrån de kriterier som är viktiga för dig.

Vid behov kan du exportera rapporter till ett Excel-ark eller som pdf-fil.

Scroll to Top