Automatiskt milersättning

Automatiskt milersättning

Få korrekta underlag på drivmedel och milersättning kopplat till era fordon. Läs smidigt in all data i en och samma fil. Känn dig trygg i alla led och slipp allt manuellt arbete.

– Digitalisera ersättningsflödet kopplat till era förmånsbilar
– Förenklar hanteringen och administration
– Ger både företaget och föraren kontroll på milersättningen

Scroll to Top