Årsbokslut och årsredovisning

Årsbokslut och årsredovisning

En tjänst vid räkenskapsårets slut!

Vi hjälper dig att upprätta årsbokslutet och planerar för exempelvis lämplig aktieutdelning tillsammans med ägarna. I mindre företag ser vi värdet av samspelet mellan ägare och företag.
I samband med årsbokslutet görs även skattemässiga överväganden för att nå den bästa skattesituation för ägare och företag efter givna förutsättningar.
Årsredovisning och inkomstdeklaration upprättar vi när årsbokslutet är klart.

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top