Arbetsflöde: hantering av återkommande arbetsuppgifter

Arbetsflöde: hantering av återkommande arbetsuppgifter

I Koho PSA sker hanteringen av återkommande arbeten med hjälp av arbetsorder. Arbetsorder består av kunduppgifter som i sin tur innehåller olika underuppgifter som upprepas med specifika mellanrum.

Arbetsorder möjliggör många olika funktioner, såsom delegering av uppgifter, ersättning av arbetsenheter eller uppgifter, arbetsorder på teamnivå samt aktiviteter eller arbetsorder skapade av användare. Med hjälp av arbetsorder kan du effektivt hantera och hålla koll på tillgängliga arbetsresurser.

Den största fördelen med Koho PSA:s arbetsorder samt de arbets- och uppgiftslistor som skapas, är att de också är direkt fakturerbara arbetstidsposter som innehåller uppföljning av påbörjade och/eller avslutade arbeten. På detta sätt kan du se till att alla arbetsuppgifter blir gjorda och fakturerade i tid.

Scroll to Top