Anslut Milient till Accountec byråportal

Anslut Milient till Accountec byråportal

Med rätt lösning kan ni minska det administrativa arbetet och få mer tid över till kärnverksamheten.
Tänk dig att kunna planera, registrera arbetade timmar, fakturera, och följa upp arbetet och utfallet
utan krångel. Detta är möjligt genom att kombinera Accountec byråportal med Milients lösning Tid & Projekt. Genom att automatisera och effektivisera ert arbete kan ni fokusera på att utveckla er
verksamhet, öka rådgivningen till era kunder och därmed stärka er konkurrenskraft på marknaden.

Milient erbjuder även branschanpassade försystem för era kunders tidrapportering. De smarta
försystemen ger många mervärden såsom stöd för hantering av kollektivavtal, schemaläggning eller
projektplanering och fakturering. Självklart med integrationer mot de flesta lönesystem på den
svenska marknaden.

Scroll to Top