Vi föreläser på Ekonomi & Företags mässan 28 september kl. 11:00

Vi föreläser på Ekonomi & Företags mässan 28 september kl. 11:00

På seminariet kommer det grundläggande konkursförfarandet gås igenom och bl.a. kommer de olika förmånsrätterna behandlas. Under seminariet kommer särskilt redovisningskonsultens förmånsrätt och redovisningskonsultens skyldigheter och rättigheter i förhållande till förvaltaren beröras, likväl som konsultens ansvar för kundens redovisning

Talare: Advokat Bo Söder och advokat Göran Mandorff

Scroll to Top