Smart och smidig hantering med Fortnox Kundcheck (KYC)
Fortnox

Smart och smidig hantering med Fortnox Kundcheck (KYC)

I höst lanserar vi på Fortnox Kundcheck – en helhetslösning för KYC (Know Your Customer) och AML (Anti-Money Laundering) integrerad i Fortnox Digital byrå.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, även kallad penningtvättslagen, måste alla företag som erbjuder tjänster inom redovisning och/eller revision göra en Know Your Customer (KYC) varje år.

KYC, eller kundkännedom som det också kallas, innebär att redovisnings- och revisionsbyråer måste göra både en övergripande riskbedömning av byråns egen verksamhet samt kontrollera varje kund en gång per år. Syftet är att förhindra att företag används för penningtvätt och terrorismfinansiering.

Därför är byrån ansvarig för att undersöka vem eller vilka som kontrollerar kundernas bolag och riskbedöma dem. Även när byrån tar in nya klienter måste man se till att ha tillräcklig kundkännedom.

Kopplat till KYC är också kraven på att löpande utbilda medarbetarna, etablera rutiner för att upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terror. Alla misstänkta aktiviteter ska rapporteras till Finansinspektionen. Byråer som inte följer lagen riskerar både dyra böter och dåligt rykte.

Säg hej till Fortnox Kundcheck!
I höst lanserar vi Fortnox Kundcheck – en helhetslösning för KYC och AML direkt i Fortnox Digital byrå. Möjligheten att hantera och utföra en KYC kommer alltså att vara fullt integrerad i vår produkt Digital Byrå.

Att kunna hantera sin kundkännedom på ett smart och smidigt sätt är en viktig pusselbit i vårt erbjudande till byråerna. Med Kundcheck blir det lättare att söka efter privatpersoner och företag, uppfylla myndighetskrav och dessutom sparar det tid vid efterlevnad av penningtvättslagen.

Samarbete med BankID BankAxept AS
Fortnox har ingått ett samarbete med norska BankID BankAxept AS för att erbjuda tjänster kopplade till kundkännedom. Som en del av Fortnox Digital Byrå skapas en enkel och tydlig process för redovisningsbyråer vid uppstart och uppföljning av
sina kunder.

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top