Skärpta FI-sanktioner, modellriskhantering och nya EBA-riktlinjer för onboarding av kunder på distans
PENNEO A/S

Skärpta FI-sanktioner, modellriskhantering och nya EBA-riktlinjer för onboarding av kunder på distans

Mitt i den snabba utvecklingen av regleringskrav brottas företag med ökande tryck för att uppfylla strikta standarder för bekämpning av penningtvätt (AML).

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Mitt i den snabba utvecklingen av regleringskrav brottas företag med ökande tryck för att uppfylla strikta standarder för bekämpning av penningtvätt (AML). Myndigheterna intensifierar sina granskningar och sanktioner och lämnar inget utrymme åt bekvämlighet.

Samtidigt presenteras nya regler inom AML från den Europeiska Bankmyndigheten (”EBA”).

Ett särskilt fokus har sedan ett par år legat på bland annat bokföringsbranschen, där regelefterlevnaden har varit och fortfarande är erkänt ojämn. Bolag i branschen sanktioneras på löpande band. För övriga typer av bolag gäller att anpassa sig till EBA:s nya regler om onboarding av distanskunder, vilka måste efterlevas från och med den 2 oktober 2023.

Detta blogginlägg belyser de viktigaste utvecklingarna som formar det svenska AML-landskapet och belyser tre viktiga fokusområden:

– Lärdomar från de senaste sanktionerna mot Finansinspektionen och råd om riskmitigering.
– Allmänna brister i riskbedömningen hos bokförings- och revisionsbyråerna.
– Hur man gör sig redo för EBA: s nya regler om onboarding av kunder på distans senast den 2 oktober.

Skriven av Carl-Fredrik Hedengren, rådgivare och VD på AML Audit & Advisory AB

Läs mer på vår hemsida.

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top