Så skapar du en visuell insikt i ekonomin med Nyckeltal & Scenarioskapare

Så skapar du en visuell insikt i ekonomin med Nyckeltal & Scenarioskapare

Vi vet att nyckeltal visar företagets finansiella styrka, vi vet att nyckeltal används vid beslutsfattande och vi vet att nyckeltal är avgörande för fler intressenter än företagaren själv.

Vi är alla överens om att nyckeltal är viktiga minst sagt – men hur får vi en tydlig överblick av dem och hur kan vi hjälpa företagen att förstå samt använda sig av dem på bästa sätt?

Beroende på vad du vill lyfta med din kund har Crediwire olika funktioner som ger er en samlad och tydlig bild av den ekonomiska situationen. I denna artikel berättar vi om hur du kan använda dig av Crediwires nyckeltalsfunktioner och scenarioskaparare när du skapar skräddarsydda rapporter som ger en tydlig insikt i företagets ekonomi.

Scroll to Top