Remiss ny kontoplan

BAS arbetar sedan ett par år med en total översyn av kontoplanen. Projektet är nu inne i en intensiv fas där BAS kommer att remittera förslag på ändringar i kontoplanen. Den första remissen är ute och ska besvaras senast 24 oktober.

Remissen avser ändringar avseende konton för anläggningstillgångar och övriga externa kostnader. Förutom det anger BAS också ett antal kriterier för varför ett konto ska finnas. Dessa kriterier kommer även att påverka hur övriga konton föreslås hanteras. Det är därför viktigt att ha synpunkter på kriterierna redan nu.

Välkommen att ta del av remissen och skicka in dina synpunkter!

Scroll to Top