Låna en lönespecialist

Låna en lönespecialist

På uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan, bedriver TUC Yrkeshögskola en 1,5-årig
heltidsutbildning till lönespecialist. En viktig del av utbildningen är de två arbetsplatsförlagda
kurserna LIA 1 och LIA 2. LIA står för Lärande i arbete och innebär att den studerande
får kombinera teori med praktik på en arbetsplats. Den studerande får inblick i yrket och
företaget får en välkommen resurs.

Fördelar med att ta emot en studerande
LIA innebär en ömsesidig nytta för arbetsgivare och den
studerande:
• Som arbetsgivare får ni tillgång till en engagerad och nyfiken extraresurs. Ni medverkar också till att det utbildas fler lönespecialister, vilket är positivt för hela branschen.
• Vår erfarenhet är att arbetsgivare som tar emot studerande upplever det som mycket positivt, både för organisationen och för möjligheten att rekrytera kunniga lönespecialister. Det är många arbetsgivare som tar emot studerande regelbundet och flera av våra tidigare studerande är verksamma hos en arbetsgivare där de har gjort sin LIA.

Vad innebär LIA:n praktiskt för er som arbetsgivare?
• Det är viktigt att ni stämmer av förväntningar och kursinnehåll med den studerande före LIA:n för att den ska bli så givande som möjligt för båda parter.
• Den studerande praktiserar på heltid efter era arbetstider.
• Den studerande behöver en handledare som finns tillgänglig på arbetsplatsen samt en egen arbetsplats.
• Att ta emot en studerande är inte förenat med några avgifter och som arbetsgivare förbinder ni er inte till något efter LIA-perioden. Om ni är intresserade av att anställa den studerande är det en uppgörelse i vanlig ordning.
• Det är bra att känna till att den studerande kan ha en uppgift med sig från skolan som ska lösas under LIA-perioden.

Under LIA:n är den studerande försäkrad genom en ansvarsförsäkring som är tecknad av Myndigheten för yrkeshögskolan. Observera att den endast ersätter skador som den studerande orsakar hos en ickestatlig arbetsgivare eller företagare.

Scroll to Top