Framtidens BAS-kontoplan – fyra snabba frågor

Framtidens BAS-kontoplan – fyra snabba frågor

Var med och tyck till och påverka hur BAS-kontoplanen ska se ut i framtiden genom att svara på fyra frågor.

BAS har sedan ett par år tillbaka arbetat med en översyn av kontoplanen. Målet är att få en uppdaterad kontoplan som stämmer överens med de krav som ställs på affärsredovisningen på kontonivå idag. För att nå dit har BAS satt upp kriterier för översynen. I det arbetet har BAS landat i att grundstrukturen i kontoplanen ska innehålla konton som hjälper till med att få fram vissa rapporter och viss information. Det innebär också att konton som inte hjälper till med det inte ska finnas i grundstrukturen.

Det är viktigt att förändringar i kontoplanen sker på ett sätt så att det faktiskt får genomslag i alla led. Srf konsulterna vill därför ge dig möjlighet att tycka till om förändringarna.

SVARA PÅ FRÅGORNA HÄR >>
SVARA PÅ FRÅGORNA HÄR >>

Scroll to Top