Fortnox Masterclass – skapa tillväxt för byrån

Fortnox Masterclass – skapa tillväxt för byrån

Fortnox Masterclass är en tredagars intensivutbildning för byråledare och ledningsgrupper som är redo att bygga en betydligt mer framgångsrik och digital byrå med nöjdare och kunder.

AVN passar både små och stora byråer och framförallt de som upplever att de jobbar för mycket, att lönsamheten sjunker eller som börjat digitalisera och vill ta nästa steg. Pia Eriksson, affärsutvecklare på Fortnox, om satsningen:

– Vi vill stötta byråerna med ett vinnande arbetssätt och kommer att ha med Masterclass som en del i vårt utbildningspaket mot byråer.

På agendan på Fortnox Masterclass
Hur man sätter mätbara mål och når dem
Hur man positionerar byrån på marknaden
Hur man kan utveckla tjänster med högt kundvärde
Hur man bygger ett bra team och leder dem
Hur man automatiserar processer
Hur man kan attrahera rätt kunder och uppdrag
Hur man sätter övergripande mål och syfte för individer och byrån

Från prissättning till rådgivning
Prissättningen är central och en vanlig utmaning för byråledare. Den första fasen på Masterclass handlar därför om att bli bättre på prissättning och utveckla sitt ledarskap.

Fas två handlar om att bli bättre på rådgivning. Målsättningen är att de som deltar på Fortnox Masterclass ska börja en tillväxtresa, frigöra tid och öka kundvärdet.

Shane Lukas – mannen bakom AVN
Ägare till AVN Inspiring Accountant är Shane Lukas från UK. När han valde att expandera utanför UK var Fortnox ett självklart val, säger Shane:

– Jag tycker att företagskulturen på Fortnox är helt fantastisk. Jag är nöjd med samarbetet och ser verkligen fram emot att utveckla det ytterligare i framtiden.

Fortnox Masterclass togs fram för att anpassa AVN-konceptet till svenska byråer.

Nästa utbildning är samtidigt som Ekonomi & Företag. Därefter finns ett nytt datum 25-27 oktober.

Scroll to Top