Endast fyra e-signeringstjänster rekommenderas efter granskning

Endast fyra e-signeringstjänster rekommenderas efter granskning

Svensk lagstiftning ställer i vissa fall mycket höga krav på elektroniska underskrifter – krav som måste uppfyllas för att de ska gälla. Enligt en granskning gjord av den internationella organisationen för företagsrapportering, XBRL, kan endast fyra av 24 tillfrågade digitala signeringstjänster rekommenderas vid generering av Avancerad Elektronisk Underskrift.

Scroll to Top