Digitala protokoll

Genom att använda er av Digitala protokoll underlättar ni hela administrationen kring era styrelsemöten.

– Dagordningen skapas direkt i tjänsten och för att underlätta ytterligare kan ni använda er av mallar för att slippa göra jobbet från början inför varje möte.

– Kallelsen skickar ni ut via e-post och SMS till deltagarna. Deltagarna kan också logga in och ta del av dagordningen och handlingarna till de olika mötespunkterna. Fungerar på datorn, plattan eller mobiltelefonen.

– Protokollet förs av i realtid på mötessekreterarens dator. Protokollet signeras och justeras sedan elektroniskt med Bank-ID av sekreteraren och justeringsmannen.

– Dokument tillhörande de olika mötespunkterna kan laddas upp och läsas direkt av deltagarna i dagordningen.

– Votering görs direkt via deltagarnas mobiltelefoner.

Scroll to Top