Best practise för PEP-hantering & Förberedelse för EBA:s nya regler om AML-organisation
PENNEO A/S

Best practise för PEP-hantering & Förberedelse för EBA:s nya regler om AML-organisation

Det här inlägget ger en översikt över PEP-rutiner och best practice, som beskriver de specifika krav som företag måste följa. Det betonar också de kommande AML-riktlinjerna från EBA, som medför betydande förändringar i AML-organisationen 2024.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Med denna information kan företag effektivt hantera risker och förbereda sig för de nya reglerna under de kommande månaderna.

Navigering i kraven för PEP (person i politiskt utsatt ställning): nyanser och krav på skärpta åtgärder

I det intrikata landskapet av regelefterlevnad får ett område ofta myndigheternas uppmärksamhet, nämligen hur företag hanterar ”PEP”, en akronym för ”politically exposed persons”. Kraven är inte tydligt formulerade, så bolag har varierande rutiner – vissa bättre än andra.

En välfungerande rutin för PEP-hantering är nödvändigt för att hantera risker och minska risken för sanktioner. Kontakta oss om ditt bolag behöver rådgivning!

Se de fullständiga definitionerna i 1 kap. 8-10 §§ i penningtvättslagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017630-om-atgarder-mot-penningtvatt-och_sfs-2017-630/

Grunden i reglerna är att bolag ska utreda om kund eller verklig huvudman är PEP, känd medarbetare eller familjemedlem till en PEP. När så är fallet ska så kallade skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas. Vidare ska kunden följas upp extra noggrant under kundrelationens gång.

PEP-identifiering: best practice, regulatoriska förväntningar och riskhantering

Vilka åtgärder som bör vidtas för att identifiera PEP varierar med risknivån i kundrelationen i övrigt. Många bolag, förmodligen flertalet, har en rutin för att kontrollera hela kundstocken och tillhörande verkliga huvudmän mot sådana PEP-listor som tillhandahålls av diverse privata organisationer (i Sverige upprättas inte några PEP-listor av offentliga aktörer). Regelverken uppställer inte explicita krav på att göra sökningar mot PEP-listor, men metoden är den i dag enda vederhäftiga. Vidare har det etablerats en förväntan hos Finansinspektionen att sökningarna ska göras dagligen.

Läs mer på vår hemsida.

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top