Ulrika Niklasson

Ulrikas många år och olika roller på Hogia visar på en lika bred som djup kompetens inom ekonomiområdet och dess produkter. Ulrikas lyhörda nyfikenhet kring kundernas behov genererar ett stort intresse för att söka smarta lösningar genom ny teknik som underlättar och spar tid, framförallt inom sitt expertisområde digitala fakturaflöden och attest. Hon ser gärna på AI som den som hjälper dig att göra rätt.

Scroll to Top