Therese Nicander

• Mer än 10 års erfarenhet inom finansiell sektor och affärsutveckling.
• Arbetat i olika roller inom produktledning, projektledning och verksamhetsutveckling.
• Expertis inom anti-penningtvätt (AML), kund- och kreditdata samt affärsutveckling.
• Starka kunskaper inom digitalisering och automatisering av finansiella processer.
• Förståelse för bokföring och redovisningskonsulternas behov i digitala miljöer.

Scroll to Top