Simo Panas

Har en bakgrund från revisions- och konsultbranschen men har gått över till att arbeta på system sidan med fokus på redovisnings- och revisionsbranschen. I nuvarande roll är han ansvarig för kunderbjudandet till redovisningsbyråer med målsättningen att ge dem verktygen för att kunna bli mer effektiva och hållbara.

Scroll to Top