Robert Sjöholm

Robert Sjöholm är expert på digitala flöden och automatiserade processer på Hogia