Philip Vrakking

Philip Vrakking

Försäljningschef, Hogia Performance Management AB.

Philip Vrakking är expert på digitala flöden gällande bland annat finansiell rapportering. Med en bakgrund som civilekonom samt mångårig erfarenhet av finansiell rapportering så har Philip en djup kunskap inom digitalisering av bland annat årsredovisnings- och bokslutsarbetet.

Scroll to Top