Philip Vrakking

Philip Vrakking är expert på digitala flöden och automatiserade processer på Hogia.