Petter Flink

Petter Flink är jurist och mycket väl insatt i penningtvättslagstiftningen. Han har arbetat 17 år på tre av Sveriges ledande advokatbyråer och föreläser bland annat inom ramen för Srf konsulternas kursverksamhet. Han är också CEO för Due Compliance AB.

Scroll to Top