Niklas Enqvist

Mycket erfaren och pedagogisk medarbetare på Skatteverket med rollen att stötta sina kollegor i rättsliga bedömningsfrågor. Jag arbetar ibland som lärare på Skatteverket och stimuleras av att vända och vrida på bevisfrågor tillsammans med kollegor och företagare. Jag arbetar även som Särskild kvalificerad beslutsfattare, vilket innebär att jag kvalitetssäkrar ärenden innan beslut fattas av mina kollegor.

Jag har rötterna i norr men kommer inte vara tyst i 45 minuter, utan kommer att vara tydlig i min kommunikation och ge värdefulla besparingstips!

Scroll to Top