Mikael Augustinson

Mikael Augustinson

Mikael Augustinson, förändringsledare på Meritmind: Mikael har sedan 2004 jobbat i och med stora och internationella verksamheter. Erfarenhet från en rad olika branscher, kanske framförallt transport och logistik, finans och försäkring, professionella tjänster och IT samt konsultverksamhet. Mikael har genomgående agerat utvecklande i gränslandet mellan det kommersiella, operativa och finansiella. Återkommande och i syfte att framåtlutat driva förbättringsarbete. Hans expertis återfinns i det kommersiellt finansiella och i affärsstödjande processer som omfattar flera funktioner i en verksamhet. Mikael kommer närmast från ISS Facility Services AB där han i huvudsak jobbade som kommersiell ledare och Head of Pricing.

Scroll to Top