Markus Brattfeldt

Markus är VD för Ägarskolan och har under de senaste tio åren inspirerat och väglett tusentals människor, både personligen och genom sina föreläsningar. Han har drivit och byggt flertalet företag inom marknadsföring, ekonomi och utbildning. Markus är ofta anlitad som rådgivare till företag där fokus är att växa och öka lönsamheten och är idag även ledamot i styrelsen för Företagarna – Stockholm stad.