Markus Brattfeldt

Markus Brattfeldt

VD, Ägarskolan.

Markus har under de senaste tio åren inspirerat och väglett tusentals företagare, både personligen och genom sina föreläsningar. Han har drivit och byggt flertalet företag inom marknadsföring, ekonomi och utbildning. Markus är ofta anlitad som rådgivare till mindre företag där fokus är att växa och öka lönsamheten och han sitter idag även med i styrelsen för Företagarna i Stockholm stad samt var en av deltagarna i TV4s nya program The Apprentice.

Scroll to Top