Maria Lodhi

Maria Lodhi, förändringsledare på Meritmind: Maria har stor erfarenhet från förändringsledning och ledarskap i linjearbete som controller, ekonomichef och operations manager. Hon har arbetat i flertalet branscher, allt från anläggningsprojekt i mångmiljardklassen till den entreprenörsdrivna och kraftigt växande fastighetsbyrån. Närmast kommer Maria från ICA:s redovisningsbyrå där hon arbetat som kvalitets- och processchef.

Scroll to Top