Magnus Karlsson

Strategisk analytiker och verksamhetsutvecklare inom finansiell underrättelseverksamhet på Finanspolisen. Expert i 2022 års penningtvättsutredning (som bland annat utreder införandet av sjätte penningtvättsdirektivet). Polismyndighetens expert i penningtvätt och finansiering av terrorism under Sveriges EU-ordförandeskap.

Scroll to Top