Linda Mazaheri

Linda Mazaheri

Linda Mazaheri är biträdande jurist vid Advokatfirman Fylgias verksamhetsgrupp för Commercial Tech & IP med särskild inriktning mot dataskydd och IT-avtal. Linda har god kunskap om och förståelse för användning av modern teknik såsom AI, blockchain och programmering. Linda arbetar i stor omfattning med GDPR-frågor, såsom upprättande av policys och andra styrdokument, dataöverföringsavtal samt projektledning och genomförande av GDPR compliance projekt.

Scroll to Top