Lena Westfahl

Lena Westfahl

Lena Westfahl är skattejurist med mer än 25 års erfarenhet av momsfrågor. På Grant Thornont arbetar Lena med momsrådgivning, praktisk momshantering och processföring mot nationella och internationella företag samt ideell sektor. Lena är en uppskattad föreläsare och en av författarna till boken Rätt Moms.

Scroll to Top