Karolina Adamus

Karolina Adamus är Customer Success Manager på Zwapgrid.