John Tengler FAR

John Tengler

VD på Bots & Friends och erfaren managementkonsult som fokuserar på smart automation, digital transformation och optimering av processer. John har stöttat allt från världsledande tillverkningsbolag till svenska kommuner och regioner att realisera kostnadsbesparingar och frigöra tid till mer värdeskapande arbete. Med bakgrund som ekonom kombinerar han sina erfarenheter med digitala verktyg (såsom RPA och AI) för att hjälpa ekonomiavdelningar att gå från administration till automation.