Johan Parmler

Johan Parmler

VD Svenskt Kvalitetsindex. Har jobbat med att hjälpa företag och organisationer att förbättra sina kundupplevelser i mer än 15 år. Tror stenhårt på att bättre kundupplevelser och engagerade medarbetare ger bättre och mer hållbara affärer.