Jan Kleerup

Jan Kleerup

Jan Kleerup är kanske Sveriges mest kunniga expert inom mervärdesskatteområdet. Han är sedan över 40 år verksam med såväl allmän rådgivning som processer i alla instanser och är ett välkänt namn inom mervärdesskatteområdet.

Han är också mycket uppskattad för sina kurser, föredrag, böcker och artiklar inom området och för sina analyser av rättsfall från EU-domstolen och Högsta Förvaltningsdomstolen.

Scroll to Top