Jan-Erik Persson

Jan-Erik Persson

Utbildad jurist vid Handelshögskolan i Göteborg. Över 30 års erfarenhet av skatterelaterade frågor.

Inledde karriären vid Skatteverket och blev första skatteinformatören i Sverige.

Arbetar nu som skattejurist på Wolters Kluwer. Anställd vid företaget under tolv år. Bevakar skatteavgöranden från kammarrätterna, Högsta förvaltningsdomstolen, Skatterättsnämnden och EU-domstolen samt Skatteverkets tyckande i olika frågor.

Särskilda expertområden:

  • Personbeskattning
  • Kapitalbeskattning
  • Frågor som rör enskilda näringsidkare