Jan-Erik Persson

Jan-Erik Persson är utbildad jurist vid Handelshögskolan i Göteborg och har över 30 års erfarenhet av skatterelaterade frågor, med särskild expertis inom person- och kapitalbeskattning och frågor som rör enskilda näringsidkare. Som föreläsare är han uppskattad för sitt sätt att förklara komplexa skatteregler på ett begripligt sätt för den som lyssnar.

Scroll to Top