Henrik Lundin

Bakgrund som Skatterevisor, Redovisningschef samt ekorevisor. Ansvarig för områdena redovisning och revision på Ekobrottsmyndigheten. Arbetar med utbildning, metodutveckling samt lagstiftningsarbete och samverkan med myndigheter och branschorganisationer

Scroll to Top