Henrik Frimodig

Henrik Frimodig har arbetat med affärssystem och effektiviseringar av processer i över 20 år, både som beställare och som rådgivare. Karriären startade med implementation av affärssystem hos Coca-Cola i Sverige och fortsatte sedan som managementkonsult på KPMG med fokus på upphandling av ekonomi- och affärssystem men även IT-strategier, effektivisering av IT-processer och IT-due dilligence. Sedan 6 år arbetar Henrik på HerbertNathan & Co.