Helene Bergstedt

Helene Bergstedt är produktägare för löneprogrammet Agda PS. Hon sitter också med i Srf konsulternas arbetsgrupp Lönsam där nästan alla lönesystemleverantörer är representerade. Helene har varit med från början i Foras referensgrupp och har jobbat hårt för att lösningen och övergången ska bli så smidig och bra som möjligt för Fora, tillverkarna av löneprogram och för företagen som ska rapportera.

Scroll to Top