Helena Jangel Stridh

Helena Jangel Stridh

På Skatteverket har Helena arbetat inom många områden bland annat som handläggare inom inkomstskatt, revision och arbetsgivarfrågor. När arbetsgivardeklaration på individnivå infördes jobbade hon bland annat med kravinsamling och kommunikation. Det senaste året har Helena arbetat som samordnare av Skatteverkets övertagande av stöd vid korttidsarbete.

Helena var med i podden januari och november 2018 på temat införandet av arbetsgivardeklarationen på individnivå (AGI). Hur har det gått? Vi följer upp.

Scroll to Top