Göran Mandorff

Göran Mandorff arbetar bl.a. som konkursförvaltare, och har gjort det under mer än 25 års tid. Under dessa år har han hanterat både mindre och större mer allmänt kända bolags konkurser. Han besitter en betydande erfarenhet av konkursförvaltning.

Advokatfirman Fylgia.

Scroll to Top